Endre sted

FINN EN BUTIKK

Retningslinjer for personvern

Gorilla Glue Europe Ltd («selskapet») respekterer retten din til privatliv. Disse retningslinjene for personvern oppsummerer hvilken type personlig informasjon vi kan samle inn, hvordan vi bruker denne informasjonen og andre viktige temaer vedrørende personvern. Det er selskapets policy å overholde alle gjeldende personvernlover.

Denne forpliktelsen reflekterer hvor viktig det er for oss å gjøre oss fortjent til og beholde tilliten til våre kunder, forretningspartnere og andre som deler sin personlige informasjon med oss. Disse retningslinjene gjelder for alle nettsteder og mobilapplikasjoner drevet av eller på vegne av selskapet, og inkluderer dets tilknyttede selskaper og datterselskaper over hele verden (hvert av dem kalt et «selskapsnettsted» eller en «selskapsapp»).

Retningslinjene gjelder også for personlig informasjon som vi på andre måter kan komme til å samle inn: (i) gjennom våre produkter og tjenester; (ii) når du samhandler med oss på andre måter enn et selskapsnettsted eller en selskapsapp, for eksempel ansikt til ansikt, over telefon eller på en varemesse; og (iii) fra våre kunder, distributører, leverandører, forhandlere og andre forretningspartnere (samlet kalt «forretningspartnere»).

Selskapets innsamling, bruk og utlevering av personlig informasjon I den grad gjeldende lovverk krever det, skal vi når selskapet samler inn personlig informasjon:

 • gi deg betimelig og hensiktsmessig melding om datapraksisene våre;
 • kun samle inn den personlige informasjonen til spesifiserte og lovlige formål. Informasjonen vi samler inn, skal være relevant, tilstrekkelig og ikke urimelig i forhold til de formålene vi samler den inn for;
 • behandle den personlige informasjonen din på en måte som samsvarer med de formålene som den opprinnelig ble samlet inn for, eller som du senere gav ditt samtykke til;
 • iverksette kommersielt rimelige tiltak for å sikre at den personlige informasjonen din er pålitelig i forhold til tiltenkt bruk, nøyaktig, komplett og, der det er nødvendig, oppdatert;
 • ikke bruke den personlige informasjonen din til direkte markedsføringsformål uten å gi deg muligheten til å «velge bort» dette alternativet; og
 • iverksette hensiktsmessige tiltak, via kontrakt eller på andre måter, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personlig informasjon utlevert til en tredjepart eller overført til et annet land, deriblant overføringer innad i selskapet.

Typer personlig informasjon som selskapet samler inn Selskapet samler inn følgende typer personlig informasjon:

 • Informasjon som du oppgir
 • Informasjon som automatisk samles inn fra enheten din

Selskapet samler inn personlig informasjon du oppgir til oss, og kan inkludere: (i) kontaktinformasjon, som navnet ditt, bedriftsnavn, jobbtittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer; (ii) ytterligere informasjon om hvordan du bruker produktene våre; (iii) kommentarer, spørsmål, forespørsler og bestillinger du legger inn; (iv) økonomisk informasjon som trengs for å behandle betalinger ved eventuelle kjøp, som betalingskort- eller kontoopplysninger eller skatteidentifikasjonsnummer; og (v) informasjon om preferansene dine, som foretrukket kommunikasjonsmetode og produkttyper som du er interessert i.

Informasjon om enhet og nettleser. Det kan være at selskapet samler inn teknisk informasjon om enheten din, f.eks. type enhet, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og enhetsidentifikator. Selskapet samler automatisk inn denne informasjonen fra enheten og nettleseren din gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi.

Informasjon om hvordan du samhandler med oss. Det kan være at selskapet samler inn tekniske opplysninger om bruken din av selskapsnettsteder og -apper samt hvordan du samhandler med digital reklame og digitale kampanjer, for eksempel vist eller nedlastet innhold, anvendte funksjoner, klikkede lenker, åpnede e-poster med kampanjetilbud fra selskapet og datoer og tidspunkt for samhandlinger. Selskapet samler inn denne informasjonen ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi.

Stedsinformasjon. Det kan være at selskapet samler inn stedsinformasjon, deriblant nøyaktig stedsinformasjon i sanntid fra enheten din samt unøyaktig stedsinformasjon hentet fra, for eksempel, IP-adressen din eller postnummeret ditt. Selskapets apper vil IKKE ha tilgang til nøyaktig stedsinformasjon i sanntid fra enheten din, med mindre du gir ditt samtykke til dette.

 • Informasjonskapsler og lignende teknologi:

En informasjonskapsel er en fil med informasjon som plasseres på enheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler og lignende teknologi kan forbedre brukeropplevelsen din ved å lagre preferansene dine, gjøre nettopplevelsen din personlig og noen ganger levere reklame som er tilpasset dine interesser.

Selskapsnettsteder bruker øktinformasjonskapsler. En øktinformasjonskapsel kan ikke identifisere deg personlig og utløper når du lukker nettleseren. Selskapsnettsteder bruker også faste informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene utløper ikke når du lukker nettleseren din. Faste informasjonskapsler forblir på datamaskinen din inntil du sletter dem eller de utløper. Ved å tildele datamaskinen din en unik identifikator kan vi opprette en database med de tidligere valgene og preferansene dine, som vi automatisk kan ta i bruk for å spare deg tid og arbeid ved senere besøk.

Visse land krever at du gir ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler når du besøker selskapsnettsteder. Hvis du går inn på et selskapsnettsted i et av disse landene, vil du bli informert om alternativene dine, deriblant muligheten til å godta eller avvise visse kategorier av informasjonskapsler. Du kan endre disse innstillingene ved påfølgende besøk. Merk at du ikke vil kunne velge bort mottak av visse informasjonskapsler som er strengt nødvendige for leveringen av en tjeneste du har bedt om. Selv om det ikke er obligatorisk å godta informasjonskapsler når du besøker et selskapsnettsted, kan det være at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet hvis du avviser visse informasjonskapsler.

Det kan i tillegg være at nettleseren din tillater deg å justere innstillingene for å godta eller avvise informasjonskapsler, eller at den varsler deg når en informasjonskapsel plasseres på datamaskinen din.

Analyse. Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken din av nettstedet (inkludert IP-adressen din), sendes til og lagres av Google på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å evaluere bruken din av nettstedet, samle rapporter om nettstedsaktivitet til nettstedsoperatører og tilby andre tjenester vedrørende nettstedsaktivitet og internettbruk.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom loven krever det, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke forbinde IP-adressen din med andre data som innehas av Google. Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge egnede innstillinger i nettleseren din, men vær oppmerksom på at dette kan medføre at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til Googles behandling av opplysningene dine på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor.

 • Informasjon fra forretningspartnere og andre tredjeparter

Selskapet samler inn personlig informasjon gjennom forretningspartnerne våre. Denne informasjonen kan inkludere kontaktinformasjon, som navn, bedriftsnavn, jobbtittel, e-postadresse og telefonnummer.

Det kan også være at selskapet innhenter informasjon fra andre tredjepartskilder, deriblant tilgjengelige offisielle og kommersielle kilder. Det kan være at vi kombinerer informasjonen vi mottar fra forretningspartnerne våre og andre tredjepartskilder, med informasjon som vi samler inn fra deg eller enheten din, som beskrevet ovenfor. Du har valgmuligheter når det gjelder den personlige informasjonen som du oppgir til selskapet. Du kan velge å ikke oppgi den informasjonen vi ber om.

Hvis du gjør dette, kan det være at vi ikke kan tilby deg en relevant tjeneste eller en bestemt funksjon for et selskapsnettsted, en selskapsapp eller et selskapsprodukt.  Slik bruker selskapet den personlige informasjonen din

 • Utvikle og administrere relasjonene våre med deg og forretningspartnerne våre. Dette kan inkludere: (i) levere tjenester eller utføre transaksjoner som du eller forretningspartnerne våre har bedt om; (ii) tilby informasjon om selskapets produkter, tjenester og transaksjoner samt reklame som kan være av interesse for deg; (iii) gi deg og forretningspartnerne våre en mer konsekvent opplevelse i samhandlingen med selskapet, deriblant ved å lære mer om deg og hvordan du samhandler med selskapsnettsteder, -apper, -produkter og-tjenester; og (iv) planlegge, administrere og prestere per de kontraktsmessige relasjonene med forretningspartnerne våre.
 • Kommunisere med deg eller bedriften din. Dette kan inkludere: (i) informere deg om selskapets produkter, tjenester og kampanjeaktiviteter som kan være av interesse for deg og bedriften din; (ii) tilby informasjon om relevante produkter, tjenester og transaksjoner fra selskapet, inkludert, for eksempel, prisinformasjon, tekniske data, faktura-, forsendelses- eller produktinformasjon, informasjon om garanti eller tilbakekalling eller informasjon om forbedringer av produkter eller tjenester; (iii) svare på spørsmål eller forespørsler du kommer med, deriblant kundeserviceforespørsler; og (iv) invitere deg til å delta i, eller informere deg om resultatene av, kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser.
 • Tilby og forbedre nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre. Dette kan inkludere: (i) tilpasse dem etter dine preferanser eller interesser, slik at de blir mer kompatible med din teknologi eller på andre måter lettere å bruke; (ii) opprettholde sikkerheten rundt dem og på andre måter beskytte dem; og (iii) utvikle nye selskapsnettsteder, -apper, -produkter og -tjenester.
 • Løse juridiske spørsmål. Dette kan inkludere: (i) overholde forpliktelsene våre om å oppbevare enkelte forretningsdokumenter i minimum oppbevaringsperioder; (ii) etablere, utøve eller forsvare rettskrav; (iii) følge lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser; (iv) oppdage, forhindre og reagere på svindel, krenkelse av åndsrettigheten, brudd på kontraktene eller avtalene våre, lovbrudd eller misbruk av selskapsnettsteder, -apper, -produkter eller -tjenester; og (v) beskytte selskapets rettigheter eller eiendom, eller din eller andres helse, velferd, rettigheter eller eiendom.

Det kan også være at selskapet bruker den personlige informasjonen din til andre formål som samsvarer med den konteksten informasjonen ble samlet inn i forbindelse med, eller med ditt samtykke.Det kan være at selskapet anonymiserer eller summerer informasjonen vi samlet inn og bruker den til et hvilket som helst formål, deriblant til forskning og produktutvikling. Denne informasjonen identifiserer ikke deg som enkeltperson.

Når selskapet kan komme til å dele den personlige informasjonen din med andre Selskapet utleverer ikke den personlige informasjonen din til andre, med unntak av tilfellene beskrevet her:

 • Det kan være at selskapet deler den personlige informasjonen din med andre selskapsenheter, deriblant enheter i andre land. Når vi gjør dette, vil disse andre selskapsenhetene bruke informasjonen din på en måte som samsvarer med disse retningslinjene og alle gjeldende personvernlover.
 • Det kan også være at selskapet deler den personlige informasjonen din med tredjeparter vi har engasjert til å utføre støttetjenester for oss. Disse tredjepartene er pålagt å bruke den personlige informasjonen din som vi deler med dem, kun til å utføre tjenester på våre vegne, og å behandle den personlige informasjonen din i overensstemmelse med alle gjeldende personvernlover.
 • In some cases, the Company may share your personal information with third parties who partner with us to provide products and services to our customers, such as distributors. If so, we will require our Business Partners to use that information in a manner consistent with this Policy and all applicable privacy and data protection laws.
 • Det kan være at selskapet i noen tilfeller deler den personlige informasjonen din med tredjeparter som samarbeider med oss om å tilby produkter og tjenester til kundene våre, for eksempel distributører. Hvis dette er tilfellet, krever vi at forretningspartnerne våre bruker informasjonen din på en måte som samsvarer med disse retningslinjene og alle gjeldende personvernlover.
 • Det kan også være at selskapet deler den personlige informasjonen din med tredjeparter når vi i god tro mener at en slik utlevering er nødvendig: (i) for å overholde en lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (ii) for å oppdage, forhindre og reagere på svindel, krenkelse av åndsrettigheten, brudd på kontraktene eller avtalene våre, lovbrudd eller misbruk av selskapsnettsteder, -apper, -produkter eller -tjenester; (iii) for å beskytte selskapets rettigheter eller eiendom, eller din eller andres helse, velferd, rettigheter eller eiendom; eller (iv) under lignende omstendigheter. Hvis en slik hendelse inntreffer, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å beskytte den personlige informasjonen din. Det kan være at selskapet deler den personlige informasjonen din med tredjeparter i forbindelse med salg, kjøp, sammenslutning, omorganisering, avvikling eller oppløsning av selskapet eller en av selskapets forretningsenheter, eller under lignende omstendigheter. Hvis en slik hendelse inntreffer, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å beskytte den personlige informasjonen din.
 • Det kan være at selskapet deler informasjonen din med tillatelse fra deg eller på forespørsel fra deg.

    Det kan være at selskapet anonymiserer eller summerer informasjonen internt og med tredjeparter til et hvilket som helst formål. Denne informasjonen identifiserer ikke deg som enkeltperson.

Sikkerheten til den personlige informasjonen din Den personlige informasjonen din er vanligvis lagret i selskapets databaser eller databaser som vedlikeholdes av tjenesteleverandørene våre. Mange av disse databasene er lagret på servere som befinner seg i USA. Selskapet iverksetter hensiktsmessige tiltak, via kontrakt eller på andre måter, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personlig informasjon utlevert til en tredjepart eller overført til et annet land, deriblant overføringer innad i selskapet. Selskapet opprettholder rimelige beskyttelsestiltak for å beskytte konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til den personlige informasjonen din. Selv om vi bruker sikkerhetstiltak for å beskytte den personlige informasjonen din mot uautorisert utlevering, misbruk eller endring, kan vi ikke, slik tilfellet er med alle datamaskinnettverk tilkoblet Internett, garantere sikkerheten til informasjon gjort tilgjengelig over Internett, og vi er ikke ansvarlige for sikkerhetsbrudd som er utenfor vår rimelige kontroll.

Lenker til tredjeparters nettsteder og programtilleg Selskapsnettsteder og -apper kan inneholde lenker til nettsteder eller mobilapplikasjoner som ikke drives av selskapet, samt programtillegg fra sosiale medieplattformer og andre tredjeparter. Et eksempel på et programtillegg for sosiale medier er «Liker»-knappen på Facebook. Vi tilbyr disse lenkene og programtilleggene som en tjeneste, og antyder på ingen måte at vi støtter aktivitetene eller innholdet på de tilknyttende nettstedene, appene eller sosiale medieplattformene, eller at vi har noen som helst forbindelse med operatørene av disse. Se deres retningslinjer for personvern for å finne ut mer om informasjonen som samles inn av disse tredjepartenes nettsteder, apper og programtillegg. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom retningslinjene for personvern for de nettstedene, appene og sosiale medieplattformene du besøker, før du bruker eller oppgir personlig informasjon til dem.

Innsyn i den personlige informasjonen din Du kan gå gjennom, rette på og oppdatere personlig informasjon som du oppgir til oss, ved å bruke 

kontaktskjemaet

på dette nettstedet.

Oppbevaring av den personlige informasjonen din Hvor lenge vi beholder den personlige informasjonen din, varierer og avhenger av formålet og bruken av den innsamlede informasjonen. Lovverket krever at vi beholder visse typer opplysninger i bestemte perioder. Ellers oppbevarer vi dem ikke lenger enn nødvendig for de formålene som opplysningene ble samlet inn i forbindelse med. Barn Selskapsnettsteder og -apper er ikke ment for barn under 13 år. Selskapet vil ikke med overlegg be om eller samle inn personlig informasjon fra eller om barn under 13 år, eller den gjeldende lavalderen under gjeldende lokale juridiske krav, med mindre dette er tillatt under gjeldende lovverk.

Tilleggsinformasjon for personer bosatt i EU-land

 • Selskapets lovlige grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Det lovlige grunnlaget for selskapets behandling av personopplysningene dine avhenger av formålet med behandlingen. For de fleste behandlingsaktivitetene for personopplysninger dekket av disse retningslinjene for personvern, er det lovlige grunnlaget at behandlingen er nødvendig for selskapets legitime forretningsinteresser. Der vi behandler personopplysninger i forbindelse med en kontrakt, eller en potensiell kontrakt, med deg, er det lovlige grunnlaget at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten vår med deg, eller å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før inngåelse av en kontrakt. Når vi er pålagt å dele personopplysninger med politiet eller andre statlige organer, gjør vi dette på grunnlag av at vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette. Vi bruker også samtykke på juridisk grunnlag der vi anser dette som passende, eller i den graden loven krever det, for eksempel før vi samler inn nøyaktige stedsdata fra mobilenheten din.

Behandling på grunnlag av legitime forretningsinteresser. Når vi behandler personlig informasjon på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser, inkluderer slike interesser å: (i) tilby, forbedre og fremme selskapsnettsteder, -apper, -produkter og -tjenester; (ii) kommunisere med nåværende og potensielle kunder, andre forretningspartnere og deres individuelle kontaktpunkter; (iii) administrere relasjonene med kundene våre og andre forretningspartnere og deres individuelle kontaktpunkter; (iv) andre forretningsutviklingsformål; (v) dele informasjon innad i selskapet samt med tjenesteleverandører og andre tredjeparter; og (vi) opprettholde tryggheten og sikkerheten til våre produkter, tjenester og ansatte, deriblant beskyttelse mot svindel.

Behandling på grunnlag av oppfyllelse av en kontrakt. Eksempler på situasjoner der vi behandler personlig informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt, er bl.a. e-handelstransaksjoner der du kjøper et produkt eller en tjeneste fra selskapet, på vegne av deg selv, gjennom et selskapsnettsted eller en selskapsapp.

Behandling på grunnlag av samtykke. Eksempler på behandlingsaktiviteter der selskapet bruker samtykke som lovlig grunnlag, inkluderer: (i) innsamling og behandling av nøyaktig stedsinformasjon fra mobilenheten din; (ii) sending av e-poster med kampanjetilbud når samtykke er påkrevd under gjeldende lovverk; og (iii) behandling av personopplysninger på selskapsnettsteder eller -apper gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi når samtykke er påkrevd etter gjeldende lovverk.

Behandling fordi selskapet er juridisk forpliktet til det. Eksempler på situasjoner der selskapet må behandle personopplysninger for å overholde sine juridiske forpliktelser, inkluderer: (i) betaling av skatter og andre offentlige avgifter; (ii) overlevering av personopplysninger til politiet og andre statlige organer når det er påkrevd under gjeldende lovverk; (iii) oppbevaring av forretningsdokumenter som vi er pålagt å oppbevare etter gjeldende lovverk; og (iv) overensstemmelse med rettskjennelser eller andre juridiske prosesser.

 • Tilleggsinformasjon om oppbevaring av personopplysninger
 • Dine individuelle rettigheter

For å avgjøre hvor lenge personopplysningene dine skal oppbevares i samsvar med disse retningslinjene, vurderer selskapet kriterier som: (i) alle gjeldende juridiske krav om å oppbevare opplysninger i en bestemt periode; (ii) alle oppbevaringsforpliktelser forbundet med faktiske eller potensielle rettstvister eller offentlige undersøkelser; (iii) alle oppbevaringskrav i gjeldende avtaler med forretningspartnerne våre; (iv) datoen for siste samhandling med selskapet; (v) tiden mellom samhandlingene med selskapet; (vi) opplysningenes sensitivitet; og (vii) formålet som opplysningene ble samlet inn til.

Du har, i samsvar med gjeldende lovverk i EU, følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, som anvendes forskjellig alt etter forskjellige omstendigheter: rett til innsyn, rett til retting, rett til sletting, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet og rett til å protestere mot behandling. De fleste av disse rettighetene er ikke absolutte. Nedenfor beskriver vi disse rettighetene i mer detalj samt gir deg informasjon om hvordan du kan utøve dem. Hvis du kommer med en forespørsel om utøving av rettighetene dine, svarer vi innen én måned. Vi har rett til å forlenge denne perioden med ytterligere to måneder dersom det er nødvendig. Hvis vi forlenger svarperioden, vil vi underrette deg om dette innen én måned fra innsendt forespørsel. Du kan utøve rettighetene dine ved å bruke

kontaktskjemaet

på dette nettstedet.

Rett til innsyn. Du har rett til å be selskapet om å bekrefte at vi behandler personopplysningene dine. Hvis vi gjør dette, har du rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler samt følgende informasjon: (i) formålet med behandlingen; (ii) kategoriene av personopplysninger som vi behandler; (iii) mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene dine; (iv) forestilt oppbevaringsperiode for opplysningene der dette er mulig, eller kriteriene vi bruker for å fastslå oppbevaringsperioden; (v) retten til å be om retting eller sletting av personopplysningene dine, eller begrensning av behandlingen av disse opplysningene; (vi) retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet; (vii) all informasjon vi har tilgjengelig om kilden til opplysninger hvis vi ikke har samlet inn opplysningene fra deg; og (viii) om vi bruker personopplysningene dine til å ta automatiserte beslutninger som får juridiske eller andre lignende konsekvenser for deg.

Rett til retting. Du har rett til å få selskapet til å rette personopplysningene dine hvis de er feil. Tatt i betraktning formålet med behandlingen, kan det være at du også har rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger om deg, deriblant ved å gi selskapet en tilleggserklæring.

Rett til å protestere mot behandling for selskapets legitime forretningsinteresser. Du har rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysningene dine når disse opplysningene behandles på grunnlag av selskapets legitime forretningsinteresser. Selskapet vil akseptere protesten din og stoppe behandlingen av de relevante personopplysningene, med mindre: (i) vi har et overbevisende legitimt grunnlag for behandlingen, som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter; eller (ii) vi trenger å fortsette behandlingen av personopplysningene dine for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav; Rett til å protestere mot behandling for direkte markedsføringsformål.

Hvis selskapet behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot denne behandlingen. Hvis du utøver denne retten, vil selskapet stoppe behandlingen av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål.

Rett til å begrense behandling. Du har rett til å be om at selskapet begrenser behandlingen av personopplysningene dine ved følgende omstendigheter: (i) i den perioden selskapet trenger for å bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene dine når du betviler nøyaktigheten av dem; (ii) når behandlingen av personopplysningene dine er ulovlig og du motsetter deg slettingen av opplysningene og i stedet for ber om at selskapet begrenser bruken av opplysningene; (iii) når selskapet ikke lenger trenger personopplysningene dine til formålene med behandlingen, men du trenger opplysningene for å etablere, utøve og forsvare et rettskrav; eller (iv) i den perioden selskapet trenger for å bekrefte at det har overbevisende legitime grunnlag for behandling som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter når du protesterer mot behandlingen av personopplysningene dine for selskapets legitime forretningsinteresser. Hvis, etter forespørselen din, selskapet begrenser behandlingen av personopplysningene dine, lagrer og behandler vi opplysningene dine kun: (i) med ditt samtykke; (ii) for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav; (iii) for å beskytte rettighetene til en annen enkeltperson eller juridisk person; eller (iv) av grunner som er viktige for EUs eller et medlemslands offentlige interesse. Selskapet vil også informere deg før de hever begrensningen av behandlingen.

Rett til sletting. Retten til sletting kalles også «retten til å bli glemt». Du kan be selskapet om å slette personopplysningene dine. Denne retten er ikke absolutt. Selskapet er kun pålagt å slette personopplysningene dine på forespørsel fra deg, ved følgende omstendigheter: (i) personopplysningene dine er ikke lenger nødvendig for de formålene vi samlet dem inn eller behandlet dem for; (ii) hvis selskapet behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke og du trekker tilbake dette samtykket og intet annet juridisk grunnlag eksisterer for at vi skal kunne fortsette behandlingen av personopplysningene dine; (iii) hvis selskapet behandler personopplysningene dine for sine legitime forretningsinteresser og du protesterer på behandlingen, slik at ingen tilsidesettende legitime grunnlag eksisterer for at vi skal kunne fortsette behandlingen av personopplysningene dine; (iv) hvis selskapet har behandlet personopplysningene dine på ulovlig vis; eller (v) personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse under lovverket til EU eller et medlemsland som selskapet er underlagt. Selskapet er ikke pålagt å slette personopplysningene dine i den grad selskapet trenger å behandle dem for å: (i) utøve retten sin til ytringsfrihet og informasjon; (ii) overholde en juridisk forpliktelse under lovverket til EU og et medlemsland som selskapet er underlagt; eller (iii) etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å motta personopplysninger du oppgav til selskapet, når: (i) behandlingen av opplysningene er basert på ditt samtykke eller er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten mellom deg og selskapet; (ii) selskapets behandling av personopplysningene dine er utført på en automatisert måte; og (iii) overholdelse av forespørselen din ikke negativt påvirker rettighetene og frihetene til andre. Hvis du har rett til å motta slik personopplysninger og ber om at vi gir dem til deg, vil selskapet gi dem til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Selskapet vil gjøre sitt beste for å klare opp i og løse eventuelle forespørsler eller klager som fremsettes. Du har i tillegg rett til å henvende deg til en kompetent datatilsynsmyndighet med forespørsler eller klager. Dette kan være tilsynsmyndigheten i det landet du bor i.

Åndsverk Ingenting på dette nettstedet skal fortolkes som tildeling av lisens under en åndsrettighet, inkludert rettigheter som er liketydende med varemerket eller opphavsretten til Gorilla Glue eller tredjeparter, enten via innsigelseserklæring, implikasjon eller på andre måter. Alle varemerker og handelsmerker tilhører deres respektive eiere. Selskapet, med mindre annet er angitt, er eieren av alle varemerker og servicemerker på dette nettstedet, enten det er registrert eller ikke. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig innvilget heri, er eksklusivt og utelukkende forbeholdt selskapet. GORILLA GLUE, GORILLA, The Gorilla Glue-logoene, FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH, GORILLA TAPE, GORILLAWELD og andre varemerker er varemerkene til The Gorilla Glue Company, og er registrert i Europa og under lisens av Gorilla Glue Europe Ltd.

Spørsmål om disse retningslinjene  Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller bruken vår av den personlige informasjonen din, kan du kontakte: Consumer Affairs Gorilla Glue Europe Ltd PO Box 663 Chorley PR6 6PU UK +44 (0) 843 507 1200 .

Endringer av disse retningslinjene Endringer av disse retningslinjene, samt informasjon om vesentlige endringer, vil bli lagt ut på dette nettstedet. Selskapet forbeholder seg retten til å oppdatere eller modifisere disse retningslinjene når som helst og uten forhåndsvarsel. Eventuelle modifikasjoner vil kun gjelde for den personlige informasjonen vi samler inn etter at disse endringene ble lagt ut. Disse retningslinjene ble sist revidert i august 2018.